”Man bliver nogle gange mødt med nogle udfordringer. Under finanskrisen havde vi eksempelvis en kunde, der gik konkurs, og det var et hårdt år. Vi kunne have håndteret situationen anderledes. Men vi kiggede på hinanden og sagde, at nogle gange begår man fejl. Det er ok – så længe vi kommer styrket ud af det”, siger Søren Lauritsen, der står for Sales & Partnerships hos ONE Marketing, og som sammen med Olivier Poivey stiftede selskabet for mere end et årti siden.

Det er tydeligt, at han og Olivier Poivey, som er administrerende direktør, er målrettede og altid vil forbedre sig. To gange under interviewet siger de, at de har en ambition på virksomhedens vegne om at blive bedre hver eneste dag.

ONE Marketing er 11 år gammelt i dag og går en flot fremtid i møde. Allerede nu kan man roligt kalde selskabet for en succes med store selskaber som Telia, Falck, Aller Media, Viasat og Tryg i porteføljen. Og senest er der skrevet kontrakt med en stor international Retailer.

Det hele begyndte i 2005, hvor Olivier Poivey og Søren Lauritsen lod sig inspirere af en ny og blomstrende tilgang til dialogmarkedsføring: ”Marketing Service Providing”, som i stigende grad var den tilgang, som vant indpas i USA og England. De tænkte, at det kunne være spændende at hjælpe virksomheder med at kommunikere mere målrettet – også i  Danmark. Til at starte med var der dog visse udfordringer.

”Vi brugte de første fire-fem år på at opbygge et marked. Vi måtte skabe vores eget behov, fordi kunderne forstod ikke, de havde et behov. Der var et marked for det i USA og England, hvor man outsourcede alt det at arbejde med data og sætte kampagner op. Vi måtte ud at missionere så at sige. Dengang skulle vi skabe markedet, og i dag er markedet gået i denne her retning”, udtaler Søren Lauritsen.

Søren Lauritsen fortæller, at han og Olivier Poivey måtte gøre det klart over for potentielle kunder, at de havde et behov. At fortælle den gode historie og overbevise kunderne om, at de havde brug for ONE Marketings kvaliteter og evner. At kommunikere skulle være drevet af data og indsigter, og marketingprogrammer skulle køre automatisk i integrerede IT-systemer. I dag er det blevet dagligdagen for mange større nordiske virksomheder. Og flere virksomheder er nu i gang med både 2. og 3. generation af marketingsystemer.

Tilbage i 2005 var det ikke ligefrem, fordi Olivier Poivey og Søren Lauritsen forestillede sig, at markedet ville gå i den retning. Olivier Poivey forklarer, hvad ONE Marketings ambitioner var tilbage i begyndelsen:

”Vi havde ikke langsigtede planer. Vi tog det dag for dag. Jeg kan tydeligt huske, vi bare ville tjene penge og have gode kolleger, og så ville vi være glade. At vi kunne få en løn, der var fornuftig. Vi ville have, kunderne var begejstrede. At de kunne se værdien af det, vi lavede. Det var meget det, der drev os. Opnåede vi dét, var vi tilfredse.”

Alle de små ambitioner, Olivier Poivey og Søren Lauritsen havde, blev realiseret. Og mere til. For spørger man dem om, hvad der er den største succes for firmaet, kommer følgende svar:

”Det er en blanding af rigtig dygtige, glade kunder, og så er det ekstremt kompetente og motiverede medarbejdere. Vi har et godt navn i markedet. Vi er mere end 30 medarbejdere, som vi kan være stolte af i et lille marked i et lille land som Danmark. Vi har store brands i folden”, siger Olivier Poivey.

Adspurgt om, hvordan de to vil beskrive ONE Marketing med op til fem ord, svarer Olivier Poivey:

”Vores mission og værdier er de vigtige. De fire ord, vi vil anvende, er knowledgeable, adaptable, solution-oriented og forthcoming. Knowledgeable er vores dygtige medarbejdere. Adaptable er, fordi teknologien ændrer sig, kunderne og kanalerne ændrer sig, og så skal vi ændre os hurtigere, end vores kunder gør. Solution-oriented er, fordi vi skal imødekomme kundens behov. Vi skal altid finde løsninger. Forthcoming er at kunne kommunikere i øjenhøjde, fordi vi ikke kun kan snakke IT til marketing og marketing til IT, men vi skal videreformidle viden.”

At ONE Marketing er en succes, og at firmaet vokser, kan man aflæse i de fremtidsvisioner, de to mænd har for virksomheden.

”Vi er i en proces, hvor vi diskuterer vores fremtidsplaner, som er positive. Vi ser et marked i vækst, hvor det kun er op til os selv og egne ambitioner, hvor langt vi vil gå. Der er masser af muligheder. Vi vil se en forretning, hvor der er fokus på at fastholde en stabil vækst, og hvor målet er at øge antallet af kunder, services og ikke mindst glade og engagerede medarbejdere. De er sidste instans vores vigtigste aktiv”, siger Søren Lauritsen.

ONE Marketing er allerede begyndt at få kunder i Sverige og Norge, og flere er på vej. ONE Marketing har ambitioner om at klare sig godt hos vores nordiske naboer inden for de næste fem år. Nu handler det ikke længere om at missionere. Nu gælder det om at ekspandere.