Kort fortalt

Viaplay ønskede at øge deres relevans hos brugerskaren ved at kommunikere direkte til den enkelte bruger på det mest relevante tidspunkt. Ved at implementere ’In Product Communication’ i Viaplays kommunikation, har Viaplay fået mulighed for at komme endnu tættere på den enkelte bruger.

Udfordring

For Viaplay var det en udfordring at levere relevante budskaber til brugerne på en nem og hurtig måde, på det rette tidspunkt, hvor det gav bedst mening for den enkelte bruger. Segmenterede emails og SMS var allerede blandt Viaplays kommunikationskanaler, og der blev derfor efterspurgt en løsning, der i endnu højere grad var tilpasset den enkelte brugers adfærd og interesser, og dermed kunne øge effekten af Viaplays kommunikation.

Løsning

Med henblik på at opfylde Viaplays ønske om at imødekomme forskelligheden i virksomhedens brugerskare og forbedre den enkelte brugers oplevelse på Viaplay-platformen, hjalp ONE Marketing med implementeringen af ’In Product Communication’.

I Viaplays tilfælde handler ’In Product Communication’ om, at Viaplay nu har mulighed for at henvende sig med budskaber til den enkelte bruger gennem Viaplay-platformen, mens brugeren benytter platformen. Budskaberne er baseret på brugerens adfærd og omfatter information om blandt andet nye serier og tilbud.

Løsningen gør det også muligt for Viaplay at indsamle mere data om brugerne og bruge disse data til at forbedre brugeroplevelsen yderligere. ’In Product Communication’ fungerer på alle relevante brugerkanaler, som iOS, Android, desktop og TV.